دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
0 Like
جامع ترین استراتژی موفقیت در کنکور توسط مهندس محمدرضا علی اکبری
مشاوره کنکور به سبک علی اکبری روشن شدن مسیر موفقیت اهمیت هدفمند بودن تاثیر افکار منفی در فاصله گرفتن از هدف داشتن نقشه ی ذهنی واضح قرار گیری در مسیر پیشرفت درسی
جامع ترین استراتژی موفقیت در کنکور توسط مهندس محمدرضا علی اکبری