سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
0 Like
قسمت سی ام _ رفیع رفیعی _ اصغر اردستانی
اصغر اردستانی (مشاور آموزشی ): استاد اردستانی در حال حاضر مشاور کنکور دبیرستان ماندگار البرز هستند و رزومه کاری ایشون در گذشته نیاز به تعریف ندارد و بر همگان روشن و آشکار است . ۱-پشت کنکور ماندن اشتباه است و بهتره بریم دنبال زندگی ۲-اولیا در کار دانش آموز نباید دخالت کنند ۳-اولیا باید دستیار دانش آموز باشن تا از لحاظ آموزشی و تربیتی دانش آموز آرامش پیدا کند ۴-به جای چک کردن و تصمیم گیری برای دانش آموز فرصت انتخاب به او بدهیم ۵-هویت برای انتخاب صحیح مهم است ۶-برای رتبه سازی و رتبه برتر شدن هماهنگی معلم و مشاور و ندرسه نیاز است
قسمت سی ام _ رفیع رفیعی _ اصغر اردستانی