یکشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۰
0 Like
قسمت پنجاه و دوم _ رفیع رفیعی _ مهدی احمدی
مهدی احمدی مشاور تحصیلی گفت : ۱-تجربه مشاوره بسیار مهمه که باید عملی یاد گرفت ۲- اگر به دنبال علاقه برید میتونید خیلی موفق بشید ۳-به غبر علاقه و استعداد به مورد دیگه ای فکر نکنید ۴-بهترین اتفاق برای بچه در ابتدایی میوفته چون صادقانه تر رفتار میکنه و علایقش رو میگه ۵-رفیق بازی عامل سقوط در کنکور هست بدون رفیق زندگی بی معنی هست ولی رفیق اونه که در تایم کنکور کمتر زمانتو بگیره ۶- عاشقی ترمز موفقیت در کمکور هست ۷-مافیا رو ما میسازیم و جو خراب به خاطر مشاور نما هاست ( البته با هوشمندی مجری برنامه )
قسمت پنجاه و دوم _ رفیع رفیعی _ مهدی احمدی