صابر عبدلملکی

دروس :برنامه ریزی آموزشی،نظارت و راهنمایی تعلیماتی،برنامه ریزی درسی

موسسات:آموزش عالی آزاد مبین،آموزش عالی آزاد سروش دانایی،آموزش عالی آزاد علوم فنون،آموزش عالی آزاد دانش نوین

تالیفات:برنامه ریزی آموزشی،نظارت و راهنمایی تعلیماتی،برنامه ریزی درسی

 

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی

الهام دهقانی

الهام دهقانی

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
حامد حشمتی

حامد حشمتی

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
حسن قاسم زاده

حسن قاسم زاده

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
معصومه مژده

معصومه مژده

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
نیما شاهین فر

نیما شاهین فر

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران