احمد کاظمی فرد

دروس : تصمیم گیری با معیارهای چند گانه-منطق فازی-ریاضی(1)- معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی

دانشگاه:چمران اهواز- پیام نور تهران

موسسات:مبین-فرهنگ تفاهم-ماهان-ندا-شایگان-راهیان کمال-سروش دانایی-کانون فرهنگیان-شاکر-جهاد دانشگاهی

تالیفات: مسائلی در جبر پیشرفته

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی فنی مهندسی

محمود خاکسار عشاق

محمود خاکسار عشاق

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
محمد علی

محمد علی

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
رسا جمشیدی

رسا جمشیدی

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
حامد قلی پور

حامد قلی پور

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
حسین امام جمعه

حسین امام جمعه

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
علی فراهانی

علی فراهانی

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران