مهدی خزایی

دروس : مدارهای مجتمع خطی(CMOS)-مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI) -تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا-ریاضی عمومی(۱)و (۲)- معادلات دیفرانسیل-ریاضیات مهندسی پیشرفته

دانشگاه : اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺷﮭﺮری و ﺷﮭﺮﻗﺪس

موسسات: موسسه آموزش عالی آزاد مبین - موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم

تالیفات: تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- سیستم های کنترل خطی- تحلیل مدارهای الکتریکی -الکترومغناطیس - الکترونیک (۱)- الکترونیک(۲) - ریاضی عمومی (۱)و(۲) فنی مهندسی - آزمون ریاضی(۱)- آزمون ریاضی (۲)-ریاضی عمومی۱و۲ ویژه MBA-معادلات دیفرانسیل - مدارهای الکتریکی(۱)- مدارهای الکتریکی(۲)- ریاضی عمومی مدیریت و حسابداری-ریاضی عمومی(۲)-درس و تشریح مسائل سیگنال ها و سیستم ها- الکترومغناطیس پیشرفته -مخابرات پیشرفته-مدارهای الکتریکی (۱) و (۲)- زبان تخصصی مهندسی برق

 

 

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی فنی مهندسی

محمود خاکسار عشاق

محمود خاکسار عشاق

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
محمد علی

محمد علی

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
رسا جمشیدی

رسا جمشیدی

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
حامد قلی پور

حامد قلی پور

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
حسین امام جمعه

حسین امام جمعه

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
علی فراهانی

علی فراهانی

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
شهاب بهجتی

شهاب بهجتی

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
قباد بهزادی پور

قباد بهزادی پور

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
محمد قلی پور

محمد قلی پور

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
محمدرضاکریم شجره

محمدرضاکریم شجره

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
عاطفه سادات حسینی

عاطفه سادات حسینی

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
کاوه حامد

کاوه حامد

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
مطالب مرتبط اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
عطااله آهنگر تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته علوم تجربی شروع ثبت نام کلاس های گروه آموزشی آوا تدریس خصوصی حسابان بودجه بندی سوالات دروس تخصصی کنکور گروه علوم انسانی از سال ۹۱ تا سال ۹۶ بودجه بندی سوالات دروس تخصصی کنکور گروه علوم تجربی از سال ۹۱ تا سال ۹۶ بودجه بندی سوالات دروس تخصصی کنکور گروه ریاضی از سال ۹۱ تا سال ۹۶ شهروز شهدین