احمدرضا مدرسی

دروس : تئوری مدیریت پیشرفته -مدیریت استراتژیک پیشرفته -مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته-سیستم های اطلاعات مدیریت،دانش مسائل روز،مدیریت بازاریابی پیشرفته،اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دانشگاه: پیام نور تهران -دانشگاه آزاد اسلامی

موسسات: مبین،ماهان،فرهنگ تفاهم،شایگان،راهیان کمال،مرکز پیام فراگیر،کانون فرهنگیان ،جهاد دانشگاهی،ندا،مدرسان شریف،پژوهش ،

تالیفات:تئوری مدیریت پیشرفته -مدیریت استراتژیک پیشرفته-سیستم های اطلاعات مدیریت -مدیریت بازاریابی-دانش مسائل روز

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محمدرضا  گرامی

محمدرضا گرامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور

علی آقاجان پور

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
محمد جعفر  زرین نگار

محمد جعفر زرین نگار

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سعید امین پور

سعید امین پور

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضا سلامی

علیرضا سلامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران