امیر حسین یزدان پرست

 

دروس : نظریه های سازمان و مدیریت -فرآیند خط مشی گذاری

موسسات:مبین-فرهنگ تفاهم-شایگان-راهیان کمال -قلم (فتح) -عمار-مهرپویان- ندا

تالیفات: بانک سوالات ادوار گذشته رشته های مدیریت بازرگانی و MBA-تئوری های سازمان -فرآیند خط مشی گذاری-مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت منابع انسانی

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محمدرضا  گرامی

محمدرضا گرامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور

علی آقاجان پور

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
محمد جعفر  زرین نگار

محمد جعفر زرین نگار

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سعید امین پور

سعید امین پور

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضا سلامی

علیرضا سلامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر