علی برزآبادی فراهانی

دروس :مدیریت استراتژیک پیشرفته، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تئوری سازمان پیشرفته


موسسات:مبین،فرهنگ تفاهم،ماهان،شایگان،راهیان کمال،مهرپویان،مرکز پیام فراگیر،کانون فرهنگیان،جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر،جهاد دانشگاهی صنعتی شریف،مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رودهن ،دانشگاه علمی کاربردی پارسیان

تالیفات: مدیریت استراتژیک رشته مدیریت،مدیریت استراتژیک برای مدیران،اصول سرپرستی،مهارت های زندگی،مهارت های کاربردی امور دفاتر مدیران،آداب پذیرایی و تشریفات،مدیریت حفاظت فیزیکی، نقش و وظایف انتظامات در سازمان

دریافت رزومه  علی برزآبادی فراهانی

http://noavranedanesh.blogfa.com/

 

 

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محمدرضا گرامی

محمدرضا گرامی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور

علی آقاجان پور

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
محمد جعفر زرین نگار

محمد جعفر زرین نگار

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سعید امین پور

سعید امین پور

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضا سلامی

علیرضا سلامی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
فرزین اشرفی

فرزین اشرفی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حسن کرمی

حسن کرمی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احسان قمری

احسان قمری

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
مصطفی حسان

مصطفی حسان

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
رامتین قسمتی

رامتین قسمتی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر