مجید جوشقانی

دروس: سیستم های اطلاعاتی، بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار، تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت، تحقیق در عملیات، مدیریت دانش، تجزیه تحلیل و طراحی سیستم ها

موسسات: مبین، ماهان، شایگان، مدرسان شریف، راهیان کمال، مرکز پیام فراگیر، چتر دانش، ندا، کوی کوثر، کاوشگران، بسیج دانشگاه صنعتی شریف، بسیج دانشگاه علامه، مجتمع فنی تهران،گام الکترونیک ،اعراف

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، دانشگاه علمی کاربردی واحد امیرکبیر

تالیفات: سیستم های اطلاعات مدیریت، تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، تحقیق در عملیات، مجموعه تست های مدیریت بازرگانی

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محمدرضا گرامی

محمدرضا گرامی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور

علی آقاجان پور

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
محمد جعفر زرین نگار

محمد جعفر زرین نگار

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سعید امین پور

سعید امین پور

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضا سلامی

علیرضا سلامی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
فرزین اشرفی

فرزین اشرفی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حسن کرمی

حسن کرمی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احسان قمری

احسان قمری

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
مصطفی حسان

مصطفی حسان

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
رامتین قسمتی

رامتین قسمتی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر