مجید جوشقانی

دروس : سیستم های اطلاعاتی ،باز مهندسی فرآیند های کسب و کار، تاثیر فناوری اطلاعات ،تحقیق در عملیات

موسسات:مبین،فرهنگ تفاهم،شایگان،ماهان،راهیان کمال،مرکز پیام فراگیر

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی

تالیفات:سیستم های اطلاعاتی ،تاثیر فناوری اطلاعات ،تحقیق در عملیات

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محمدرضا  گرامی

محمدرضا گرامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور

علی آقاجان پور

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
محمد جعفر  زرین نگار

محمد جعفر زرین نگار

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سعید امین پور

سعید امین پور

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضا سلامی

علیرضا سلامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران