محمدرضا میری پور

 

 

دروس : مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،نظریه های سازمان و مدیریت ،حسابداری مدیریت، مدیریت مالی 

موسسات: موسسه آموزش عالی آزاد مبین، سروش دانایی ،چتر دانش، ابن یمین، گسترش مدیریت ،جهاد دانشگاهی

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامی  تهران شرق

تالیفات: حسابداری مدیریت،مدیریت مالی، اقتصاد مهندسی، تحقیق در عملیات،مدیریت مهندسی

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محمدرضا  گرامی

محمدرضا گرامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور

علی آقاجان پور

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
محمد جعفر  زرین نگار

محمد جعفر زرین نگار

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سعید امین پور

سعید امین پور

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضا سلامی

علیرضا سلامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر