شاهین توپال

دروس :آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران،حکمت هنر اسلامی،زبان و ادبیات فارسی،شاهنامه،تاریخ بیهقی

مدارس:حکیمه،مدارس قلمچی

موسسات:موسسه آموزش عالی آزاد مبین،علوی،مدرسان تهران،قلمچی

تالیفات:آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران،حکمت هنر اسلامی،شاهنامه،تاریخ بیهقی

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی هنر و معماری

علی آقاجانپور

علی آقاجانپور

  • اساتید دانشگاهی هنر و معماری
اطلاعات بیشتر
ارسلان محمدی

ارسلان محمدی

  • اساتید دانشگاهی هنر و معماری
اطلاعات بیشتر
محمد رعایت

محمد رعایت

  • اساتید دانشگاهی هنر و معماری
اطلاعات بیشتر
سهیل رکنی

سهیل رکنی

  • اساتید دانشگاهی هنر و معماری
اطلاعات بیشتر
سروش رزمی

سروش رزمی

  • اساتید دانشگاهی هنر و معماری
اطلاعات بیشتر
محمد مهدی ابدی

محمد مهدی ابدی

  • اساتید دانشگاهی هنر و معماری
اطلاعات بیشتر
مطالب مرتبط اساتید دانشگاهی هنر و معماری
سیرتاپیاز فیزیک دهم تجربی سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی سیرتا پیاز ریاضی دهم سیرتاپیاز ریاضی دهم 12کتاب دهم (رشته ریاضی و تجربی) 12کتاب دهم (رشته ریاضی و تجربی) IQ انگلیسی دهم IQ انگلیسی دهم