ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 139 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 97 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 112 کیلوبایت دانلود