ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 122 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 131 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 131 کیلوبایت دانلود