ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 199 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 124 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 125 کیلوبایت دانلود