ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 131 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 125 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 128 کیلوبایت دانلود