ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 107 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 97 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 138 کیلوبایت دانلود