ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 120 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 150 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 149 کیلوبایت دانلود