ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 69 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 109 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 152 کیلوبایت دانلود