ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 80 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 132 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 133 کیلوبایت دانلود