اساتید کاریزما  در  اردو مطالعاتی و جمع بندی ویژه کنکور ۹۹ (در ایام نوروز۹۹) مرجع مشاوره کاریزما با مدیریت و مشاوره تحصیلی مهندس محمد معین اصفهانیان

 

در عید نوروز یک اردو مطالعاتی با سبک جدید با حضور برترین اساتید کنکور برگزار می نماید.

 

دانش آموزان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام عدد ۵ را به شماره ۵۰۰۰۹۰۹۵ارسال نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

1
1
link