0 Like
اساسنامه‌ دانشگاه پیام نور بدون تغییر باقی ماند
تلاش‌های ریاست عالیه‌ی دانشگاه و خانواده‌ی بزرگ پیام نور به ثمر نشست.
اساسنامه‌ دانشگاه پیام نور بدون تغییر باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل  از دانشگاه پیام نور، علی اصغر رستمی ابوسعیدی در خصوص بررسی  اساسنامه دانشگاه در  شورای گسترش آموزش عالی کشور گفت: امروز یکشنبه  ۲۵ تیر ۹۶، جلسه شورای گسترش آموزش عالی تشکیل شد و در این جلسه بررسی اساسنامه دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و بر سیاست های کلی وزارت علوم کما فی السابق در دانشگاه پیام نور تاکید شد.

وی افزود: در اساسنامه دانشگاه، آموزش های نیمه حضوری و ترکیبی مورد تاکید قرار گرفت و فعالیت دانشگاه در تمام مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز مورد تایید قرار گرفت .

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: دانشگاه پیام نور بر این اساس  می تواند در تمام رشته های تحصیلی مورد تایید وزارت علوم که قبلا دانشجو می پذیرفته، دانشجو بپذیرد و در این خصوص محدودیتی ندارد .

در پایان ریاست دانشگاه پیام نور از وزیرعلوم و اعضای شورای گسترش آموزش عالی تقدیر و تشکر کرد.