بازنگری رشته‌ها در سال ۹۶ به صددرصد می‌رسد.

مجتبی شریعتی‌نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به برنامه وزارت علوم برای بازنگری تمام رشته‌های با بیش از ۱۰ سال سابقه، گفت: حدود ۸۵ درصد رشته‌هایی که بیش از ۱۰ سال سابقه داشته، بازنگری شده است.

وی افزود: رشته‌هایی که تاکنون بازنگری نشدند نیز با همکاری بخش‌های مختلف و جامعه دانشگاهی و به خصوص بخشی از رشته‌هایی که در اختیار شورای تحول علوم انسانی است، مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد و امیدواریم در سال ۹۶ به صددرصد بازنگری برسیم.