بودجه بندی سوالات دروس تخصصی کنکور گروه ریاضی از سال ۹۱ تا سال ۹۶

بودجه بندی دورس  اختصاصی از سال ۹۱ الی سال ۹۶ کنکور گروه علوم ریاضی درچند سال اخیر را اینجا مشاهده و دانلود کنید.

دانلود

 

 

https://t.me/math_salar