بودجه بندی سوالات دروس تخصصی کنکور گروه علوم انسانی از سال ۹۱ تا سال ۹۶

بودجه بندی دورس  اختصاصی از سال ۹۱ الی سال ۹۶ کنکور گروه علوم انسانی درچند سال اخیر را اینجا مشاهده و دانلود کنید.

دانلود

 

 

https://t.me/math_salar