ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت نوزدهم در کرج

متقاضیان ثبت نام دوره های آمادگی نوبت نوزدهم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نوردر شهر کرج می توانند برای مشاوره رایگان و ثبت نام به دفتر آموزش های آزاد دانشگاه پیام نوردر آدرس زیر مراجعه نمایند:

 استان البرز،کرج،بلوارموذن خ. پیروزی شمالی خ. شیرودی پلاک ۱۷ موسسه آموزش عالی آزاد چاوش تلفن: ۰۲۶۳۴۳۷۴۱۶۶