جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1396 سازمان سنجش
جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1396 سازمان سنجش


 

نام آزمون

ثبت‌نام

برگزاری آزمون

از

تا

دکتری Ph.D

سه‌شنبه 95/9/16

دوشنبه95/9/22

جمعه 6/12/95

کارشناسی ارشد

چهارشنبه 95/10/1

سه‌شنبه 95/10/7

پنج‌شنبه 7/2/96

و جمعه 8/2/96

سراسری

سه‌شنبه 95/11/19

پنج‌شنبه 95/1128

پنج‌شنبه 15/4/96

و جمعه 16/4/96

فنی و حرفه‌ای کاردانی نظام جدید

یکشنبه 96/2/24 ثبت‌نام و انتخاب رشته

یکشنبه 96/2/31

جمعه 13/5/96

کارشناسی ناپیوسته

یکشنبه 96/3/7 ثبت‌نام و انتخاب رشته

شنبه 96/3/13

جمعه 13/5/96