0 Like
قسمت بیست و دوم _رفیع رفیعی _ دکتر افشین صفایی
اولین برنامه ارشد زیروتو با استاد صفایی برگزار شد که در این برنامه به بررسی رشتها مدل دانشگاه ها و طراحی سوالات ارشد و دکتری پرداخته شد
قسمت بیست و دوم _رفیع رفیعی _ دکتر افشین صفایی