0 Like
قسمت ششم پارت ۲ رفیع رفیعی _ پیمان کشاورز_ مسیحا طلوعی
پیمان کشاورز: مشاور عملا زیر نظر استاد باید کار کنه (مشاور پزشک عمومی هست و استاد پزشک متخصص) مسیحا طلوعی : مشاور مهم نیست و فقط کارش نوشتن مسیر راهبردی درس خواندنه و من شدیدا با مشاوران انگیزشی مخالفم رفیع رفیعی: چیزی نگفت و سکوت کرد.
قسمت ششم پارت ۲ رفیع رفیعی _ پیمان کشاورز_ مسیحا طلوعی