0 Like
قسمت ۱۷ _ رفیع رفیعی _ سیروس نصیری
سیروس نصیری استاد و مولف ریاضیات و مدیر انتشارات ۲۰ در زیروتو به مقایسه آزمون ها و کتاب ها و روش های تدریس پرداخت و از خاطرات شروع کار و سالهای تدریس مطالب آموزنده ای رو بیان کرد.
قسمت ۱۷ _ رفیع رفیعی _ سیروس نصیری