همایش دین و زندگی کنکور 98 با استاد خیرالله اسماعیلی