در کلاس های خصوصی  حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی علوم ریاضی و فنی  به هر دانش آموز ، جزوه کاملاً تخصصی در مورد هر فصل ارائه می گردد:

ویژگی های این جزوه عبارتند از:

۱- ایستگاه درسنامه : شامل ارائه مطالب درسی  و نکات تستی به همراه تمرین و تست های آموزشی استاندارد

۲- ایستگاه تمرینات کتاب درسی : شامل حل کلیه تمرینات کتاب درسی 

۳- ایستگاه نمونه سوالات امتحان نهایی : شامل حل کلیه  سوالات امتحان نهایی از سال ۹۰ الی ۹۶ (خرداد -شهریور -دی)

۴-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی و فنی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی ۹۶

۵-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته  علوم تجربی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی ۹۶

۶- ایستگاه بانک تست : شامل ۲۰۰ تست تالیفی

 

مطالبی که در کلاس های حساب دیفرانسیل و انتگرال تدریس می گردد به شرح زیر می باشد:

فصل ۰  یادآوری مفاهیم پایه ١
 اعداد حقیقی و خط حقیقی
 اصل های جمعی
 ضرب اعدا د حقیقی
 بسط اعشاری اعداد گویا
 تقریب اعد اد گنگ
 ترتیب و نامساوی ها
 بازه های اعداد
  قدرمطلق

فصل ١ دنباله ها
 دنباله های عددی
 نمودار دنبا له ها
 انواع دنباله ها
  همگرایی دنباله ها
دنباله های واگرا به ∞ ±
 اصل موضوع تمامیت
  یک دنباله مهم
 جبر دنباله ها
فصل ٢  حد و پیوستگی
خط های مماس و حد
 مفهوم حد  فرا یند حد
حد بی نهایت
حد در بی نهایت
 مفهوم ریاضی حد
 قضیه فشردگی
حدهای یک طرفه
محاسبه یک حد مهم
پیو ستگی تابع
در یک نقطه براساس همگرایی دنباله ها

مفهوم پیوستگی تابع
پیوستگی توابع مثلثاتی
تابع های پیوسته
ویژگی های مهم
پیوستگی تابع وارون یک تابع پیوسته
  حدهای نامتناهی (حد بینهایت)
حد توابع کسری و مجانب قائم
حد در بی نهایت و مجانب افقی
حد بی نهایت در بی نهایت و مجانب مایل

فصل ٣  مشتق و کاربرد آن
آهنگ تغییر و خط مماس
مشتق تابع
آهنگ تغییر
تابع مشتق
نتایج او لیه مشتق پذیری
مشتق توابع مثلثاتی
مشتق های مرتبه های بالاتر
  قاعده زنجیری
مشتقگیری ضمنی
مشتق تابع وارون
مشتق توابع نمایی و لگاریتمی طبیعی
مقدارهای اکسترمم سراسری

مسائل بهینه سازی
مشتق دوم و تعقر نمو دار تابع
ماکزیمم و مینیمم مو ضعی (نسبی)
آهنگ های تغییر وابسته
رسم نمودار تابع
فصل ٤ انتگرال
مسأله مسا حت

مساحت به عنوان حد مجموع
انتگرال معین
ویژگی های انتگرال معین
قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال

 

 

مطالب دیگر تدریس های خصوصی

تدریس خصوصی ریاضی2 یازدهم علوم تجربی

تدریس خصوصی ریاضی2 یازدهم علوم تجربی

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی  ریاضی کنکور رشته علوم تجربی

تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته علوم تجربی

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی حسابان(1)

تدریس خصوصی حسابان(1)

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی  ریاضی کنکور رشته ریاضی فیزیک

تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته ریاضی فیزیک

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی ریاضی عمومی (۱) دانشگاهی

تدریس خصوصی ریاضی عمومی (۱) دانشگاهی

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی ریاضی۳_دوازدهم علوم تجربی

تدریس خصوصی ریاضی۳_دوازدهم علوم تجربی

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر