در کلاس های خصوصی  ریاضی(3)  پایه دوازدهم تجربی به هر دانش آموز ، جزوه کاملاً تخصصی در مورد هر فصل ارائه می گردد:

ویژگی های این جزوه عبارتند از:

۱- ایستگاه درسنامه : شامل ارائه مطالب درسی  و نکات تستی به همراه تمرین و تست های آموزشی استاندارد

۲- ایستگاه تمرینات کتاب درسی : شامل حل کلیه تمرینات کتاب درسی 

۳- ایستگاه نمونه سوالات امتحان نهایی : شامل حل کلیه  سوالات امتحان نهایی از سال ۹۰ الی ۹۷ (خرداد -شهریور -دی)

۴-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی و فنی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی ۹۷

۵-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته علوم تجربی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی ۹۷

۶- ایستگاه بانک تست : شامل ۲۰۰ تست تالیفی برای هر قسمت

رئوس مطالبی که در کلاس های خصوصی ریاضی ۳- دوازدهم علوم تجربی تدریس می گردد به شرح زیر می باشد:

فصل  اول – تابع

توابع چند جمله ای

  توابع صعودی و نزولی

ترکیب توابع

تابع وارون

فصل دوم – مثلثات

دوره تناوب

 تانژانت 

معادلات مثلثاتی

فصل سوم  - حد بینهایت و حد در بینهایت

بخش پذیری چندجمله ای ها

حد توابع کسری

همسایگی

حد بی نهایت

حد در بی نهایت

حد نامتناهی در بی نهایت

فصل چهارم – مشتق

آشنایی با مفهوم مشتق

مشتق پذیری و پیوستگی

خط مماس بر یک منحنی

مشتق پذیری و پیوستگی

تابع مشتق

محاسبه تابع مشتق برخی توابع

مشتق تابع مرکب / قاعده زنجیری

مشتق پذیری روی یک بازه

مشت ق مرتبه دوم

آهنگ تغییر

سرعت متوسط و سرعت لحظه ای

فصل پنجم – کاربرد مشتق

یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق

اکسترمم های نسبی تابع

نقاط بحرانی تابع

اکسترمم های مطلق تابع

بهینه سازی

   فصل ششم – هندسه

تفکر تجسمی

دوران حول محور

برش

آشنایی با مقاطع مخروطی

بیضی

فصل هفتم –احتمال

قانون احتمال کل

مطالب دیگر تدریس های خصوصی

تدریس خصوصی حسابان(۲)

تدریس خصوصی حسابان(۲)

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی ریاضی2 یازدهم علوم تجربی

تدریس خصوصی ریاضی2 یازدهم علوم تجربی

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته علوم تجربی

تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته علوم تجربی

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی حسابان(1)

تدریس خصوصی حسابان(1)

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته ریاضی فیزیک

تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته ریاضی فیزیک

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی ریاضی عمومی (۱) دانشگاهی

تدریس خصوصی ریاضی عمومی (۱) دانشگاهی

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی حسابان(۲)

تدریس خصوصی حسابان(۲)

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر