در کلاس های خصوصی کنکور ریاضی گروه ریاضی و فنی  به هر دانش آموز، جزوه کاملاً تخصصی در مورد هر فصل ارائه می گردد:

ویژگی های این جزوه عبارتند از:

۱- ایستگاه درسنامه : شامل ارائه مطالب درسی  و نکات تستی به همراه تمرین و تست های آموزشی استاندارد و شامل حل کلیه تمرینات کتاب درسی 

۲-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی و فنی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی ۹۶

۳-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته  علوم تجربی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی ۹۶

۴- ایستگاه بانک تست : شامل ۲۰۰ تست تالیفی در پایان هر ایستگاه

 

مطالبی که در کلاس های خصوصی کنکور ریاضی گروه ریاضی و فنی تدریس می گردد به شرح زیر می باشد:

معادلات و نامعادلات

بسط نیوتن

بخش پذیری

اتحاد ها

رادیکال ها

معادلات گویا و کنگ

رابطه و تابع

دامنه

برد

تساوی دو تابع

اعمال روی توابع

توابع زوج و فرد

توابع یک به یک

توابع پوشا

تابع معکوس

تابع متناوب

مثلثات

معادله درجه اول

معادله درجه دوم

لگاریتم

تصاعد

دنباله

حد

پیوستگی
مجانب

مشتق

کاربرد مشتق

نمودار خوانی

انتگرال

 

مطالب دیگر تدریس های خصوصی

تدریس خصوصی حسابان(۲)

تدریس خصوصی حسابان(۲)

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی ریاضی2 یازدهم علوم تجربی

تدریس خصوصی ریاضی2 یازدهم علوم تجربی

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته علوم تجربی

تدریس خصوصی ریاضی کنکور رشته علوم تجربی

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی حسابان(1)

تدریس خصوصی حسابان(1)

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی ریاضی عمومی (۱) دانشگاهی

تدریس خصوصی ریاضی عمومی (۱) دانشگاهی

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی ریاضی۳_دوازدهم علوم تجربی

تدریس خصوصی ریاضی۳_دوازدهم علوم تجربی

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر
تدریس خصوصی حسابان(۲)

تدریس خصوصی حسابان(۲)

  • تدریس های خصوصی
اطلاعات بیشتر