علی نوری

مدارس:مبین-ماهان-نیکان-خوارزمی-ندای دانش

موسسات:تدریس در شبکه آموزش سیما و کارشناس برنامه گزینه جوان شبکه۳
تدریس ویدیو های آموزشی موسسات قلم چی و گزینه ۲

تالیفات:علوم اجتماعی  ناشر مهر و ماه-جامعه شناسی  ناشر کانون فرهنگی آموزش-روان شناسی ناشر پیک اندیشه آموزگار-آمادگی آزمون  ناشرارشد راه دکتری

شماره تماس:09123499937

مطالب دیگر دبیران جامعه شناسی

علی دانایی

علی دانایی

  • دبیران جامعه شناسی
اطلاعات بیشتر
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران