منوچهر ستینه

درس : دین و زندگی

مدارس:  فرزانگان، علامه، بعثت، سرای دانش، قلم چی ،علوی ، دکتر حسابی، گزینه ۲، انتخاب، فخیم و مدارس متعدداستان تهران واستاد پروازی تبریز اصفهان شیراز و...

تالیفات :بیش از سی عنوان مستقل کتب وسرگروه آزمونهای کاج، علوی،  مونتا، مدرسان شریف، ماهان و...

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۰۶۱۸۷۱

مطالب دیگر دبیران دین و زندگی

مریم پرو

مریم پرو

  • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
علی زنگنه

علی زنگنه

  • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
زهره مهدوی

زهره مهدوی

  • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
جعفر رنجبرزاده

جعفر رنجبرزاده

  • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
محمد رضایی بقاء

محمد رضایی بقاء

  • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
سید هادی سرکشیک زاده

سید هادی سرکشیک زاده

  • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
مرتضی محسنی کبیر

مرتضی محسنی کبیر

  • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
سعید شبقره

سعید شبقره

  • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
خیرالله اسماعیلی

خیرالله اسماعیلی

  • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر