رضا رمضانی بدیع آبادی

دروس : حسابان - ریاضی تجربی -ریاضی انسانی-ریاضی عمومی (۱)- الکترونیک (۱) و (۲)

مدارس: ارشاد – هما

موسسه آموزش عالی آزاد : مبین ،شایگان - فرهنگ تفاهم

تالیفات: مجموعه سوالات امتحانی ریاضی انسانی-مجموعه سوالات امتحانی ریاضی تجربی

مجموعه سوالات ریاضی کنکور رشته انسانی

وب سایت:www.rezaramezaani.ir

شماره تماس:۰۹۱۲۲۶۲۲۹۰۱

مطالب دیگر دبیران ریاضی

محمدصالح پژوهان فرد

محمدصالح پژوهان فرد

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
عطااله آهنگر

عطااله آهنگر

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
حسین شهسواری

حسین شهسواری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی عبدی پور

علی عبدی پور

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
مصطفی دیداری

مصطفی دیداری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی ساوجی

علی ساوجی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
مهدی امیریان

مهدی امیریان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
شهرام نوذری

شهرام نوذری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
امیر نورایی

امیر نورایی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی خشنود

علی خشنود

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی فتح آبادی

علی فتح آبادی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سالار عموزاده

سالار عموزاده

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر