سامان اسپهرم

مدرس دروس ریاضی تجربی. هندسه و گسسته
۲۰ سال سابقه تدریس.
۸۳ عنوان تالیف کتب کمک آموزشی در انتشارات های گاج-قلم چی-نوبل-.منشور دانش.(کاگو)
دارای ۵ DVDآموزشی
دبیر آنلاین کلاس های کانون
طراح آزمون های کانون
ناظر علمی کتاب های ۶۴۲۰ گاج
دبیر پروازی بیش از ۱۰ استان
دبیر دبیرستان های رشد.مصباح.علوی.سرای علم.روشنگران.

 

 

مطالب دیگر دبیران ریاضی

امیر هوشنگ انصاری

امیر هوشنگ انصاری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
نوید ملکی

نوید ملکی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
رامین اسلام

رامین اسلام

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
امیر هوشنگ کلیایی

امیر هوشنگ کلیایی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
پیمان فضلی

پیمان فضلی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
امیر مسعودی.

امیر مسعودی.

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
فرشاد مهرافشان

فرشاد مهرافشان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
عباس اشرفی

عباس اشرفی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سامان سلامیان

سامان سلامیان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
آرش عمید

آرش عمید

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی منصف شکری

علی منصف شکری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر