میثم امین

مدرس: گسسته-هندسه- ریاضی تجربی

مدارس:دکتر حسابی-فرزانگان-آرمان-فارابی-پیشگامان-فرگام

موسسات: هدف،ندای دانش،طلوع علم،گاماس

دبیر پروازی: مشهد،اهواز،خرمشهر،بابل،کرمان،کرمانشاه

طراح: آزمون های قلم چی،دات رخ

تحلیگر آزمون : گاج

مدرس فیلم های آموزشی:گاج، آمویتو،رایاکلاس،دانش آموزان خارج از کشور(روشنگر)

شماره تماس: 09120331957

مطالب دیگر دبیران ریاضی

حسین کرد

حسین کرد

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سامان اسپهرم

سامان اسپهرم

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
رضا کاویان

رضا کاویان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
عطااله آهنگر

عطااله آهنگر

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
حسین شهسواری

حسین شهسواری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی ساوجی

علی ساوجی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
شهرام نوذری

شهرام نوذری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
امیر نورایی

امیر نورایی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی خشنود

علی خشنود

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی فتح آبادی

علی فتح آبادی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سالار عموزاده

سالار عموزاده

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سیروس نصیری

سیروس نصیری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر