میثم امین

مدرس: گسسته-هندسه- ریاضی تجربی

مدارس:دکتر حسابی-فرزانگان-آرمان-فارابی-پیشگامان-فرگام

موسسات: هدف،ندای دانش،طلوع علم،گاماس

دبیر پروازی: مشهد،اهواز،خرمشهر،بابل،کرمان،کرمانشاه

طراح: آزمون های قلم چی،دات رخ

تحلیگر آزمون : گاج

مدرس فیلم های آموزشی:گاج، آمویتو،رایاکلاس،دانش آموزان خارج از کشور(روشنگر)

 

مطالب دیگر دبیران ریاضی

امیر مسعودی.

امیر مسعودی.

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
فرشاد مهرافشان

فرشاد مهرافشان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
عباس اشرفی

عباس اشرفی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سامان سلامیان

سامان سلامیان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
آرش عمید

آرش عمید

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی منصف شکری

علی منصف شکری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
محمد صحت کار

محمد صحت کار

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
اکبر کلاه ملکی

اکبر کلاه ملکی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
حسین کرد

حسین کرد

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سامان اسپهرم

سامان اسپهرم

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر