میثم امین

مدرس: گسسته-هندسه- ریاضی تجربی

مدارس:دکتر حسابی-فرزانگان-آرمان-فارابی-پیشگامان-فرگام

موسسات: هدف،ندای دانش،طلوع علم،گاماس

دبیر پروازی: مشهد،اهواز،خرمشهر،بابل،کرمان،کرمانشاه

طراح: آزمون های قلم چی،دات رخ

تحلیگر آزمون : گاج

مدرس فیلم های آموزشی:گاج، آمویتو،رایاکلاس،دانش آموزان خارج از کشور(روشنگر)

 

مطالب دیگر دبیران ریاضی

امیر هوشنگ انصاری

امیر هوشنگ انصاری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
نوید ملکی

نوید ملکی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
رامین اسلام

رامین اسلام

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
امیر هوشنگ کلیایی

امیر هوشنگ کلیایی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
پیمان فضلی

پیمان فضلی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
امیر مسعودی.

امیر مسعودی.

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
فرشاد مهرافشان

فرشاد مهرافشان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
عباس اشرفی

عباس اشرفی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سامان سلامیان

سامان سلامیان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
آرش عمید

آرش عمید

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی منصف شکری

علی منصف شکری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر