حسن امامیان

مدرس: زبان انگلیسی

مدارس: سلام ،مفید،فرزانگان خوارزمی،دکتر هشترودی،خاتم،ملت،دانشمند،رازی،پیام علم،نیایش،شمیم عرفان،مهرگان،رهیار،سرای دانشمند،پویندگان

تالیفات:کتاب های پایه( اول،دوم و سوم نظام قدیم) انتشارات راه اندیشه

یکی از مولفین اگر من طراح بودم کار مشترک کانون فرهنگی آموزش و انتشارات راه اندیشه

یکی از مولفین کتاب های ۱۰ استاد  برای انتشارات ایران سنجش

یکی از طراحان سوال زبان انگلیسی برای دبیرستان انرژی اتمی

یکی از پاسخگویان درس زبان انگلیسی در کنکور سراسری برای انتشارات راه اندیشه

تلفن :۰۹۱۲۳۳۵۷۶۶۰ 

مطالب دیگر دبیران زبان خارجی

کریم خلیلی

کریم خلیلی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
جواد علیزاده

جواد علیزاده

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مهدی_ احمدی

مهدی_ احمدی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
عباس صابری

عباس صابری

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مهدیه حسامی

مهدیه حسامی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
پژمان عربشاهی

پژمان عربشاهی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مهرداد اسکویی

مهرداد اسکویی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
علی قیومی

علی قیومی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مرتضی زینعلی

مرتضی زینعلی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
علیرضا جابری

علیرضا جابری

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا مهشادی

محمدرضا مهشادی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
سید رضا پریسته

سید رضا پریسته

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر