حسن امامیان

مدرس: زبان انگلیسی

مدارس: سلام ،مفید،فرزانگان خوارزمی،دکتر هشترودی،خاتم،ملت،دانشمند،رازی،پیام علم،نیایش،شمیم عرفان،مهرگان،رهیار،سرای دانشمند،پویندگان

تالیفات:کتاب های پایه( اول،دوم و سوم نظام قدیم) انتشارات راه اندیشه

یکی از مولفین اگر من طراح بودم کار مشترک کانون فرهنگی آموزش و انتشارات راه اندیشه

یکی از مولفین کتاب های ۱۰ استاد  برای انتشارات ایران سنجش

یکی از طراحان سوال زبان انگلیسی برای دبیرستان انرژی اتمی

یکی از پاسخگویان درس زبان انگلیسی در کنکور سراسری برای انتشارات راه اندیشه

تلفن :۰۹۱۲۳۳۵۷۶۶۰ 

مطالب دیگر دبیران زبان خارجی

علیرضا جابری

علیرضا جابری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
محمد ابراهیم اویسی

محمد ابراهیم اویسی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا مهشادی

محمدرضا مهشادی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
سید رضا پریسته

سید رضا پریسته

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
امیر رضا شایانی

امیر رضا شایانی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
جمشید مظفری

جمشید مظفری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
خشایار قالاری

خشایار قالاری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر