سید رضا پریسته

مدرس: زبان انگلیسی

مدارس :سید الشهدا / امامت/ احسان/ فرهنگ سعادت/عقیق یمانی و...
موسسات :کوشا، ادیب
مولف کتاب‌های کمک آموزشی با انتشاراتی چون آیندگان، گاج, خیلی سبز، شهرآب و...
مولف فرهنگنامه تخصصی معماری انگلیسی به فارسی
برنده جایزه کتاب برتر سال زبان در سال ۹۰  از اداره تالیفات آموزش و پرورش.

تلفن تماس:  ۰۹۱۲۳۰۷۲۷۴۰
 

 

 

 

 

 

مطالب دیگر دبیران زبان خارجی

کریم خلیلی

کریم خلیلی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
جواد علیزاده

جواد علیزاده

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مهدی_ احمدی

مهدی_ احمدی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
عباس صابری

عباس صابری

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مهدیه حسامی

مهدیه حسامی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
پژمان عربشاهی

پژمان عربشاهی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مهرداد اسکویی

مهرداد اسکویی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
علی قیومی

علی قیومی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مرتضی زینعلی

مرتضی زینعلی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
علیرضا جابری

علیرضا جابری

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
محمد ابراهیم اویسی

محمد ابراهیم اویسی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
حسن امامیان

حسن امامیان

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر