سید رضا پریسته

مدرس: زبان انگلیسی

مدارس :سید الشهدا / امامت/ احسان/ فرهنگ سعادت/عقیق یمانی و...
موسسات :کوشا، ادیب
مولف کتاب‌های کمک آموزشی با انتشاراتی چون آیندگان، گاج, خیلی سبز، شهرآب و...
مولف فرهنگنامه تخصصی معماری انگلیسی به فارسی
برنده جایزه کتاب برتر سال زبان در سال ۹۰  از اداره تالیفات آموزش و پرورش.

تلفن تماس:  ۰۹۱۲۳۰۷۲۷۴۰
 

 

 

 

 

 

مطالب دیگر دبیران زبان خارجی

علیرضا جابری

علیرضا جابری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
محمد ابراهیم اویسی

محمد ابراهیم اویسی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
حسن امامیان

حسن امامیان

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا مهشادی

محمدرضا مهشادی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
امیر رضا شایانی

امیر رضا شایانی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
جمشید مظفری

جمشید مظفری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
خشایار قالاری

خشایار قالاری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر