محمد ابراهیم اویسی

 مدارس :

ملت - توسعه -بنیان- شهید مدنی -دین و دانش

موسسات آموزشی:

سیمین-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۸۹۵۱۷

 

مطالب دیگر دبیران زبان خارجی

علیرضا جابری

علیرضا جابری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
حسن امامیان

حسن امامیان

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا مهشادی

محمدرضا مهشادی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
سید رضا پریسته

سید رضا پریسته

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
امیر رضا شایانی

امیر رضا شایانی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
جمشید مظفری

جمشید مظفری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
خشایار قالاری

خشایار قالاری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر