پژمان عربشاهی

مدارس: مفید‚ موتلفه اسلامی‚ فرهنگ ایران‚ رضوان‚ سروش نوین‚ ندای سیدالشهدا‚ حسام‚ سرای دانش‚ حکیم سنایی‚ پگاه سعادت‚ معراج و….

موسسات:  راه اندیشه‚ حافظیه‚ قلم چی‚ علوی‚ خوارزمی و…

استاد پروازی به شهرستان های: اصفهان‚ شیراز‚ اهواز‚ یزد‚ اراک و…..

تالیفات : مولف بیش از ۱۰ جلد کتاب در زمینه کنکور و دبیرستان

طراح سوا لات  کنکورهای آزمایشی: مدیر دپارتمان پاسخگویی به سوالات کنکور در راه اندیشه

شماره تماس : ۰۹۱۲۳۰۸۴۰۳۱

مطالب دیگر دبیران زبان خارجی

کریم خلیلی

کریم خلیلی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
جواد علیزاده

جواد علیزاده

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مهدی_ احمدی

مهدی_ احمدی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
عباس صابری

عباس صابری

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مهدیه حسامی

مهدیه حسامی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مهرداد اسکویی

مهرداد اسکویی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
علی قیومی

علی قیومی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
مرتضی زینعلی

مرتضی زینعلی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
علیرضا جابری

علیرضا جابری

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
حسن امامیان

حسن امامیان

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا مهشادی

محمدرضا مهشادی

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
سید رضا پریسته

سید رضا پریسته

 • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر