سعید نظری

دروس : زبان فارسی-ادبیات فارسی-آرایه های ادبی-تاریخ ادبیات-فارسی عمومی-آشنایی با فرهنگ و ادبیات فارسی-شاهنامه-تاریخ بیهقی-سنایی ناصر خسرو-کشف المحجوب

مدارس: فاتح-انفورماتیک ایران-امام رضا-رسول اکرم-مهر-اندیشه

موسسات:مبین-فرهنگ تفاهم-سروش دانایی- علوم فنون-شایگان- راهیان کمال-کانون فرهنگیان-ماهان-مرکز پیام فراگیر-چاوش-متانت-پیام بهروش-خردمند-ابن یمین

تالیفات:ادبیات فارسی (3)-زبان فارسی (3)-زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی-فارسی عمومی (8جلد)-بانک آزمون سوالات ادبیات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- شاهنامه

شماره تماس:09371681238

مطالب دیگر دبیران زبان و ادبیات فارسی

سید فرزاد پاکزاد

سید فرزاد پاکزاد

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
شهروز شهدین

شهروز شهدین

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سعید عنبرستانی

سعید عنبرستانی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
فراز توکلی

فراز توکلی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
رضا فراهانی

رضا فراهانی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
امید مهماندوست

امید مهماندوست

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر