سید فرزاد پاکزاد


مدرس: زبان وادبیات فارسی دروس عمومی و اختصاصی کنکور
مدارس : علامه حلی ، امام صادق ، فرهنگ ، علامه طباطبایی ،  عاشورا ، الزهرا ، سلام ، شاهد ، پروفسور حسابی ، دکتر حسابی ، فتح المبین ، اسدی لاری ، بعثت ، فدک ، مبین ، حکیم ، ...
موسسات : بعثت ، رزمندگان ، علوی ، دهخدا ، معلم ، جاویدان ، ...
تالیفات : ادبیات کنکور عمومی سازمان سنجش و آموزش کشور ، ادبیات کنکور اختصاصی انسانی سازمان سنجش و آموزش کشور ، ادبیات فارسی انتشارات مدرسه ، ادبیات فارسی منتشران ( نه جلد )
برگزاری همایش در موسسات مختلف مثل رزمندگان و ... در تهران و شهرهای مختلف کشور
شماره تماس :۰۹۱۲۴۳۳۳۵۷۸-۰۹۱۲۴۳۹۴۵۲۹

مطالب دیگر دبیران زبان و ادبیات فارسی

امیر بهرام دوست

امیر بهرام دوست

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
فرزاد روشنی

فرزاد روشنی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
نواب رحیمی پور

نواب رحیمی پور

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
شهروز شهدین

شهروز شهدین

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سعید عنبرستانی

سعید عنبرستانی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
فراز توکلی

فراز توکلی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
رضا فراهانی

رضا فراهانی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
امید مهماندوست

امید مهماندوست

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سعید نظری

سعید نظری

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر