شهرام باراد

 

 

دروس : زبان فارسی-ادبیات فارسی-آرایه های ادبی-تاریخ ادبیات

مدارس :دانا در منطقه۱، تدبیرعلم در منطقه۲، ملت و توسعه در منطقه۳، امیرکبیر در منطقه۴، فرزانگان پویا در منطقه۵، فرهیختگان در منطقه۶، کیمیا در منطقه۹، آرمان نو در کرج، وهمچنین دبیر پروازی قشم و اصفهان

موسسات:خوارزمی،آیندگان،مدرسان تهران، اندیشمندان،دانشجو،علوی،قلم چی و...وآموزشگاه های فعال سال تحصیلی۹۵-۹۶: قلم چی،سرای دانش، طلوع علم، گاج، امیرکبیر و ....

تالیفات:

 شماره تماس: ۰۹۱۰۵۹۶۰۲۱۵

مطالب دیگر دبیران زبان و ادبیات فارسی

داود تالشی

داود تالشی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
حمیدرضا تاجیک

حمیدرضا تاجیک

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سید رضا حسینی یکتا

سید رضا حسینی یکتا

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
اشکان خانقاه

اشکان خانقاه

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
شاهین شاهین زاد

شاهین شاهین زاد

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
میلاد مطلبی

میلاد مطلبی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
مسیح گرجی

مسیح گرجی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
بهزاد ذاکری

بهزاد ذاکری

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
رسول معصومی

رسول معصومی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
امیر بهرام دوست

امیر بهرام دوست

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
فرزاد روشنی

فرزاد روشنی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
نواب رحیمی پور

نواب رحیمی پور

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر