شهروز شهدین

 

دکترای تخصصی(ph.d)  زبان و ادبیات فارسی
استاد ادبیات کنکور عمومی و ادبیات اختصاصی انسانی
مولف کلک معلم، آبی قلم چی، ادبیات عمومی دانشگاه پیام نور ...
استاد دانشگاه های داخل و خارج کشور
دارای بیست سال سابقه ی تدریس کنکور در تهران و استاد پروازی به ۱۲ شهر کشور
تلفن: ۰۹۱۲۱۸۷۸۲۳۲

مطالب دیگر دبیران زبان و ادبیات فارسی

حمیدرضا تاجیک

حمیدرضا تاجیک

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سید رضا حسینی یکتا

سید رضا حسینی یکتا

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
اشکان خانقاه

اشکان خانقاه

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
شاهین شاهین زاد

شاهین شاهین زاد

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
میلاد مطلبی

میلاد مطلبی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
مسیح گرجی

مسیح گرجی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
بهزاد ذاکری

بهزاد ذاکری

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
رسول معصومی

رسول معصومی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
امیر بهرام دوست

امیر بهرام دوست

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
فرزاد روشنی

فرزاد روشنی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
نواب رحیمی پور

نواب رحیمی پور

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سید فرزاد پاکزاد

سید فرزاد پاکزاد

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر