شهروز شهدین

 

دکترای تخصصی(ph.d)  زبان و ادبیات فارسی
استاد ادبیات کنکور عمومی و ادبیات اختصاصی انسانی
مولف کلک معلم، آبی قلم چی، ادبیات عمومی دانشگاه پیام نور ...
استاد دانشگاه های داخل و خارج کشور
دارای بیست سال سابقه ی تدریس کنکور در تهران و استاد پروازی به ۱۲ شهر کشور
تلفن: ۰۹۱۲۱۸۷۸۲۳۲

مطالب دیگر دبیران زبان و ادبیات فارسی

رسول معصومی

رسول معصومی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
امیر بهرام دوست

امیر بهرام دوست

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
فرزاد روشنی

فرزاد روشنی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
نواب رحیمی پور

نواب رحیمی پور

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سید فرزاد پاکزاد

سید فرزاد پاکزاد

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سعید عنبرستانی

سعید عنبرستانی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
فراز توکلی

فراز توکلی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
رضا فراهانی

رضا فراهانی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
امید مهماندوست

امید مهماندوست

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سعید نظری

سعید نظری

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر