ابوالفضل. حاجی حیدر

مخترع و پژوهشگر برتر دانشگاه کرج

مدیر کارگروه تخصصی کشاورزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کرج

مدارس: شهید عاشوری،معراج

مدرس فیلم های آموزشی گاج

مولف و ویراستار کتاب های گاج

مدیر تالیف کتاب های ستاره شو انتشارات بین المللی گاج

شماره تماس: ۰۹۱۲۶۸۴۷۱۱۶

مطالب دیگر دبیران زمین شناسی

علی دانایی

علی دانایی

  • دبیران زمین شناسی
اطلاعات بیشتر
رقیه عبادی

رقیه عبادی

  • دبیران زمین شناسی
اطلاعات بیشتر
مطالب مرتبط دبیران زمین شناسی
ابوالفضل حاجی حیدر