امیر حسین کوچیان فرد
مدرس صدا و سیما از موسسه مخدومی
مدرس مدرسه کوشش در تهران
مدرس مدرسه ابو علی سینا در تهران
مدرس مدرسه ندای زینب در تهران
مدرس مدرسه علوم در تهران
مدرس مدرسه شهید بهشتی در تهران
مدرس مدرسه قدس در تهران
مدرس مدرسه دکتر حسابی در تهران
مدرس مدرسه امام محمد باقر (تیزهوشان) در اصفهان
مدرس مدارس ایران دخت و دانشگاهیان در بوشهر
مدرس روش های برتر حل مسائل شیمی به روش کوچیانف
معلم رسمی آموزش و پرورش منطقه 2 تهران
مدرس آموزشگاه ها و موسسات وابسته به قلم چی و علوم در تهران
مدرس آموزشگاه اندیشه و خرد تهران
مدرس آموزشگاه اندیشمندان تهران
مدرس آموزشگاه همگامان تهران
مدرس آموزشگاه ایران مهر و ایران دخت در بوشهر
مدرس آموزشگاه فرصت برتر اصفهان
مدرس آموزشگاه فکور اراک
مدرس آموزشگاه خانه تاکستان
مدرس آموزشگاه اندیشه برتر قزوین
مدرس آموزشگاه علم و صنعت اهواز
مدرس آموزشگاه گاج زاهدان
 

سوابق تالیف :

 
مولف کتاب های شبیه ساز کنکور از انتشارات همگامان
مولف کتاب های کار از انتشارات فکور و آلما

مطالب دیگر دبیران شیمی

محمدرضا طهرانچی

محمدرضا طهرانچی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد مرادی

محمد مرادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهیار خوش سیما

مهیار خوش سیما

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سعید فرهانی

سعید فرهانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سعید جدی

سعید جدی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا نصیری

محمدرضا نصیری

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسعود حیدریان

مسعود حیدریان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسیحا طلوعی

مسیحا طلوعی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد اصفهانیان

محمد اصفهانیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محسن هادی

محسن هادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سید محمد کاظم موسوی

سید محمد کاظم موسوی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علیرضا واحدیان

علیرضا واحدیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر