خشایار حسینی

مدرس : شیمی

مدارس : دکترای شیمی دارای ۲۰ سال سابقه تدریس کنکور درمراکز معتبر تهران و شهرستان از قبیل علامه حلی،امیر،فجر خاتم، بنیان، نور،ادیب فرزانه، نیک انجام، خاتم، تهران و... استعداد های درخشان چالوس، زنجان،  دماوند،  گرمسار...  

تالیفات : یازده عنوان تالیف شیمی پایه و پیش دانشگاهی از انتشارات ژرف اندیشان

شماره تماس :۰۹۱۲۷۹۴۹۴۸۴

 
 

مطالب دیگر دبیران شیمی

مسیحا طلوعی

مسیحا طلوعی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد اصفهانیان

محمد اصفهانیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محسن هادی

محسن هادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سید محمد کاظم موسوی

سید محمد کاظم موسوی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علیرضا واحدیان

علیرضا واحدیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی درگاهی

علی درگاهی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سید مازیار موسوی

سید مازیار موسوی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسعود روستایی

مسعود روستایی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی نوری زاده

علی نوری زاده

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
اصغر کوهی

اصغر کوهی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مرتضی قدیانی

مرتضی قدیانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر