خشایار حسینی

مدرس : شیمی

مدارس : دکترای شیمی دارای ۲۰ سال سابقه تدریس کنکور درمراکز معتبر تهران و شهرستان از قبیل علامه حلی،امیر،فجر خاتم، بنیان، نور،ادیب فرزانه، نیک انجام، خاتم، تهران و... استعداد های درخشان چالوس، زنجان،  دماوند،  گرمسار...  

تالیفات : یازده عنوان تالیف شیمی پایه و پیش دانشگاهی از انتشارات ژرف اندیشان

شماره تماس :۰۹۱۲۷۹۴۹۴۸۴

 
 

مطالب دیگر دبیران شیمی

محمدرضا طهرانچی

محمدرضا طهرانچی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد مرادی

محمد مرادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
امیر حسین کوچیان فرد

امیر حسین کوچیان فرد

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مهیار خوش سیما

مهیار خوش سیما

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سعید فرهانی

سعید فرهانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سعید جدی

سعید جدی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا نصیری

محمدرضا نصیری

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسعود حیدریان

مسعود حیدریان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسیحا طلوعی

مسیحا طلوعی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد اصفهانیان

محمد اصفهانیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محسن هادی

محسن هادی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سید محمد کاظم موسوی

سید محمد کاظم موسوی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر